Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

+421 908 087 723

  • Black Facebook Icon

/Bontonmanxsk

  • Black Instagram Icon

/bontonman

Prevádzkovateľ

Bontonman, s.r.o.

Beethovanova 449/7

94911 Nitra

Fakturačné údaje

IČO: 51188449

DIČ: 2120622812

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. 

Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl. č. 44437/N

Bankové spojenie

VÚB, a.s.ň

IBAN: SK47 0200 0000 0038 8469 5453


SWIFT: SUBASKBX

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P.O.BOX 49A

950 50, Nitra

Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 037/772 02 16
E-mail: info@soi.sk